Tytuł projektu

27.11.2011Projekt i wykonanie książki artystycznej do wiersza Czesława Miłosza
"Natrafiłem na to" 


Ilustracje, opracowanie graficzne i wykonanie dwóch opowiadań
Witolda Gombrowicza "Szczur" i "Pamiętnik Stefana Czarnieckiego"
z książki "Bakakaj" 


"Cisza"


"Nierzeczywista rzeczywistość""Zapora"


"Lodowa katedra na biegunie południowym"